eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Margaret Frith - John O′ Brien”

Bộ Sách Chân Dung Những Người Thay Đổi Thế Giới – Thomas Alva Edison Là Ai?
Bộ Sách Chân Dung Những Người Thay Đổi Thế Giới - Thomas Alva Edison Là Ai? Một cậu bé tò mò kết bạn với sâu để xem sâu có biết bay không. Một cậu bé phải bỏ học năm 12 tuổi và mắc chứng nghễnh ngãng. Người đàn ông đã thay đổi thế giới bằng việc sáng chế ra bóng điện. Và còn điều gì nữa? Cùng lắng nghe câu chuyện cực thú vị về 'thầy phù thủy ở Menlo Park'!