eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Mạnh Tuấn - Huy Hoàng”

Từ Điển Anh – Việt Dành Cho Học Sinh (25.000 Từ)
Từ Điển Anh - Việt Dành Cho Học Sinh (25.000 Từ) Tiếng Anh ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống. Đây là ngôn ngữ được sử dụng ở nhiều quốc gia nhất và đang là công cụ hữu hiệu giúp chúng ta trong nhiều lĩnh vực của đời sống, từ việc tìm hiểu văn hóa các nước đến việc nghiên cứu, tham khảo các tài liệu chuyên ngành... Cuốn từ điển tập hợp những rừ chuyên dụng,phổ biến được lựa chọn và sắp xếp khoa học ở ngôn ngữ gốc tiếng Việt và được dịch, chuyển nghĩa phù hợp sang ngôn ngữ tiếng Anh.