eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Maki Eto”

Cha Mẹ Nhật Dạy Con Thành Tài
Cha Mẹ Nhật Dạy Con Thành Tài Maki Eto – người mẹ Nhật có 2 cô con gái cùng đỗ vào đại học nổi tiếng Tokyo khoa lý và khoa Văn đã công khai cách giáo dục con từ lúc sinh ra đến khi học đại học bao gồm các tài liệu và phương pháp học: -  7 phương châm giáo dục giúp con thích học và tự học -  5 cách tạo mối quan hệ thân thiết với con không kể tuổi tác - 7 bí mật biến học tập thành việc làm yêu thích -  3 phương pháp đào tạo năng lực suy nghĩ 'Không giao phó việc học tập của con cho người khác! Không giao phó việc học tập của con cho nhà trường! Không giao phó việc học tập của con cho việc học thêm! Giáo dục con cái là việc của bạn!' ------Maki Eto------