eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Mai Ngọc Chừ”

Học Tiếng Việt Trong Hai Tháng (Kèm CD)
Học Tiếng Việt Trong Hai Tháng Giáo sư, Tiến sĩ Mai Ngọc Chừ là nhà ngôn ngữ học. Ông dạy tiếng Việt và Ngôn ngữ học tại Đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1974. Ông nguyên là Chủ nhiệm khoa Đông Phương học kiêm Chủ nhiệm bộ môn Đông Nam Á học, Trường Đại học Khoa hoặc Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông là người có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy tiếng Việt và viết các giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài.
Học Tiếng Việt Qua Tiếng Anh (Kèm CD)
Học Tiếng Việt Qua Tiếng Anh (Kèm CD) Với 26 bài học song ngữ, cuốn sách cung cấp những cách thức hiệu quả để người học có thể trau dồi cả tiếng Việt và Tiếng Anh.