eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Mã Trì”

Học Tập 13 Bí Quyết Sống
Học Tập 13 Bí Quyết Sống Học Tập 13 Bí Quyết Sống giới thiệu đến người đọc những bí quyết hay, bổ ích trong cuộc sống thường ngày. Sách chỉ ra đâu là lối sống rập khuôn giáo điều dễ thất bại và đâu là người linh hoạt, giỏi thích nghi, biết tùy cơ ứng biến, biết nắm bắt thời cơ và đạt được thành công trong cuộc sống. Sách có bố cục đầy đủ, rõ ràng giúp người đọc dễ dàng nắm bắt và áp dụng và thực tế. Nội dung cuốn sách Học Tập 13 Bí Quyết Sống được chia thành 13 chương, cụ thể như sau: - Chương 1: Ẩn giấu và bộc lộ - Chương 2: Phải biết giữ vững lòng mình - Chương 3: Biết dùng đôi mắt quan sát thời cuộc - Chương 4: Biết cách hành động - Chương 5: Học cách làm cho khắp nơi đều có thể trở thành đường đi dưới chân mình - Chương 6: Cứng rắn, kiên cường - Chương 7: Lợi dụng tình thế - Chương 8: Thành kỉ (Quét sạch dấu tích) - Chương 9: Biết kiềm chế sự nóng nảy mới có thể bưới đi vững vàng - Chương 10: Mưu trí làm việc lớn - Chương 11: Làm việc nhanh nhẹn và nhạy bén - Chương 12: Nhìn thấu vấn đề - Chương 13: Cách dùng người.