eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “MA. Hoàng Thanh”

Hướng Dẫn Viết Các Mẫu Thư Tiếng Anh Hiện Đại Anh – Việt
Hướng Dẫn Viết Các Mẫu Thư Tiếng Anh Hiện Đại Anh - Việt Cuốn sách Hướng Dẫn Viết Các Mẫu Thư Tiếng Anh Hiện Đại Anh - Việt xin giới thiệu đến bạn tất cả những mẫu thư tiếng Anh hiện đại mà chắc chắn sẽ rất hữu ích cho bạn. Với bố cục gồm 7 phần, sách sẽ cho bạn thấy từng mẫu thư được viết như thế nào, cách trình bày từng phần ra sao, từ phần mở đầu cho đến phần kết thư, và cách lựa chọn từ ngữ phù hợp với chủ đề mà bạn muốn đề cập đến.