eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lý Hiểu Kỳ (chủ biên)”

Combo Trọn Bộ Giáo Trình Hán Ngữ Boya Trung Cấp 1 – 2 (Tặng Kèm Sách 100 Truyện Cười Song Ngữ Trung – Việt)
Combo Trọn Bộ Giáo Trình Hán Ngữ Boya Trung Cấp 1 - 2 Combo Trọn Bộ Giáo Trình Hán Ngữ Boya Trung Cấp 1 -2 gồm hai quyển: 1. Giáo Trình Hán Ngữ Boya (Trình Độ Trung Cấp) (Tập 1) 2. Giáo Trình Hán Ngữ Boya Trung Cấp 1 (Tập 2) Mỗi tập gồm có tám bài, mỗi bài gồm hai bài khóa, trước mỗi bài đều có hoạt động ôn tập, sau mỗi bài đều có phần luyện tập. Nội dung bài khóa trong mỗi bài có liên quan với nhau. Mỗi bài đều có từ mới bài khóa; ngôn ngữ và bài tập tương ứng. Về từ mới cung cấp cho học sinh từ tính, phiên âm và nghĩa tiếng Việt, một số từ còn giải nghĩa bằng tiếng Hán, vận dụng nhiều ví dụ phong phú. Luyện tập từ mới chủ yếu giúp học sinh xây dựng được mối quan hệ hình âm và nghĩa trong chữ Hán. Đối tượng bài tập chủ yếu là từ trọng điểm. Bài khóa của mỗi bài đều đi kèm bài tập, mục đích là hướng dẫn học sinh trước hết là hiểu nội dung bài khóa, tập trung chú ý vào ý nghĩa của nó, tiến tới chú ý vào hình thức ngôn ngữ. Ngoài bài tập về nội dụng bài khóa còn cung cấp cho học sinh luyện tập giao tiếp trong tình huống thực tế của mình, để học sinh liên hệ được giữa nội dung bài khóa với cuộc sống hiện thực. Trọng điểm ngôn ngữ của các bài bao gồm 3 phần: - Giải thích giản yếu - Câu ví dụ - Bài tập.