eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lưu Văn Hy (Chủ biên)”

Văn Phạm Tiếng Anh
Văn Phạm Tiếng Anh Quyển sách Văn Phạm Tiếng Anh được biên soạn nhằm mục đích giúp bạn đọc hiểu thêm về văn phạm tiếng Anh, từ đó vận dụng vào các tình huống dễ dàng hơn. Nội dung sách đề cập đến những điểm căn bản trong văn phạm tiếng Anh, làm nền tảng cho việc nâng cao trình độ Anh ngữ khi học lên cao. Sách được trình bày rõ ràng, dễ hiểu và không quá chú trọng đến những thuật ngữ chuyên môn, nhằm giúp người học dễ dàng hiểu được cấu trúc của câu tiếng Anh, từ đó nắm thật vững từng vấn đề để có thể vận dụng dễ dàng. Ngoài những vấn đề ngữ pháp kèm theo những bài học vui mang tính giáo dục và bài tập ứng dụng phù hợp, sách còn có những hình ảnh minh họa bắt mắt và những câu thơ ngắn thú vị giúp người học dễ ghi nhớ các cấu trúc câu. Sách bao gồm 4 chuyên mục: - Các từ loại và khái niệm về câu: Bao gồm các bài học như: danh từ, số ít số nhiều, sở hữu, tính từ... - Động từ và cấu trúc câu: Bao gồm các bài học như: danh từ trừu tượng, tính từ sở hữu, so sánh của tính từ... - Động từ và các loại mệnh đề: Bao gồm các bài học như: đại từ, trạng từ, tính từ số lượng, câu phức, thì... - Câu trực tiếp và gián tiếp, câu cầu khiến, đạu từ liên hệ và các vần đề khác. Quyển sách sẽ là cẩm nang tham khảo hữu ích giúp các em học tốt hơn trong môn tiếng Anh.