eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lưu Quang Minh - Trần Duy Thành”

Yêu Thương Xa, Yêu Thương Gần
Yêu Thương Xa, Yêu Thương Gần 'Sống ở Sài Gòn, ta học cách tự lập, yêu thương con người và cảnh vật, biết cảm thông với muôn vàn số phận đến đây từ nhiều vùng đất xa xôi. Và hơn hết, Sài Gòn khiến người ta biết yêu thương chính mình. Bởi nếu không yêu thương thì sẽ không thể trưởng thành, không thể là mình của ngày hôm nay. Với ai yêu Sài Gòn, kể hết cảm xúc dành cho nơi này có lẽ sẽ xếp thành một cuốn sách. “Yêu thương xa, yêu thương gần” chính là một cuốn sách như thế, dành cho những ai đã, đang và sẽ sống ở Sài Gòn.' (Cây bút Green Star)