eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lời: Tiina Nopola - Tranh: Mervi Lindman”

Siri Và Ngôi Sao Mất Tích
Siri Và Ngôi Sao Mất Tích Cô nhóc Siri muốn mẹ sinh thêm em bé để có bạn cùng chơi. Cô nhóc Siri lên gian áp mái để tìm con ma đáng sợ. Cô nhóc Siri có một ngôi sao của riêng mình trên bầu trời. Cô nhóc Siri vào rừng để tìm người tuyết. Cô nhóc Siri và Giáng sinh buồn - khi mẹ bị ốm. Những câu chuyện về nhóc Siri tinh nghịch và đáng yêu nằm trong bộ sách này. Các em cùng khám phá nhé!
Siri Và Người Tuyết
Siri Và Người Tuyết Cô nhóc Siri muốn mẹ sinh thêm em bé để có bạn cùng chơi. Cô nhóc Siri lên gian áp mái để tìm con ma đáng sợ. Cô nhóc Siri có một ngôi sao của riêng mình trên bầu trời. Cô nhóc Siri vào rừng để tìm người tuyết. Cô nhóc Siri và Giáng sinh buồn - khi mẹ bị ốm. Những câu chuyện về nhóc Siri tinh nghịch và đáng yêu nằm trong bộ sách này. Các em cùng khám phá nhé!
Siri Và Những Người Bạn Mới
Siri Và Những Người Bạn Mới Cô nhóc Siri muốn mẹ sinh thêm em bé để có bạn cùng chơi. Cô nhóc Siri lên gian áp mái để tìm con ma đáng sợ. Cô nhóc Siri có một ngôi sao của riêng mình trên bầu trời. Cô nhóc Siri vào rừng để tìm người tuyết. Cô nhóc Siri và Giáng sinh buồn - khi mẹ bị ốm. Những câu chuyện về nhóc Siri tinh nghịch và đáng yêu nằm trong bộ sách này. Các em cùng khám phá nhé!
Siri Và Giáng Sinh Bất Ngờ
Siri Và Giáng Sinh Bất Ngờ Cô nhóc Siri muốn mẹ sinh thêm em bé để có bạn cùng chơi. Cô nhóc Siri lên gian áp mái để tìm con ma đáng sợ. Cô nhóc Siri có một ngôi sao của riêng mình trên bầu trời. Cô nhóc Siri vào rừng để tìm người tuyết. Cô nhóc Siri và Giáng sinh buồn - khi mẹ bị ốm. Những câu chuyện về nhóc Siri tinh nghịch và đáng yêu nằm trong bộ sách này. Các em cùng khám phá nhé!