eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lin Lougheed”

Longman Preparation TOEIC (5 Ed.) VN Intro: Student Book
Longman Preparation TOEIC (5 Ed.) VN Intro: Student Book Longman Preparation Series for the TOEIC tests (Pearson), 5th edition được đổi mới rất nhiều so với ấn bản cũ. Với cấp độ Introductory, sinh viên có thể đạt điểm thi TOEIC từ 100 - 400. Ấn bản lần này còn được bổ sung thêm mã số Code online để học viên làm bài test trên cơ sở dữ liệu itests.com. Điểm mới trong ấn bản số 5: Code Online giúp học viên: Thực hành một số bài Test TOEIC trực tuyến tại iTests.com Hướng dẫn học viên luyện chiến lược, phương pháp thi TOEIC + Hỗ trợ luyện ngữ pháp, từ vựng Sử dụng từ điền Longman Dictionary online.
Longman Preparation TOEIC ( 5 Ed.): More Practice With Audio With Key – Paperback
Longman Preparation TOEIC ( 5 Ed.): More Practice With Audio With Key Complete Digital Support - CD-ROM containing complete audio MP3 files and audioscript to help students practice  on their own. - Online TOEIC practice at -look inside the front cover to log on to your TOEIC test.
The Toeic Test 2 Longman More Practice Tests
The Toeic Test 2 Longman More Practice Tests More Practice Test là tài liệu hữu ích, thực hành những kiến thức cần thiết để có thể làm tốt bài thi TOEIC. Khi làm các bài thi trong sách này, bạn nên xem như mình đang tham dự một kì thi TOEIC thực sự. Hãy đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian đểlàm xong mỗi phần của bài thi. Cuốn sách giúp bạn làm quen với các bài thi mẫu TOEIC. Mỗi bài thi gồm 2 phần:Nghe hiểu (Hình ảnh, Hỏi - đáp, Đối thoại ngắn, Bài nói ngắn), Đọc. Luyện tập các bài thi, bạn sẽ nâng cao kỹ năng, biết cách tiếp cận và xử lý đề thi, đồng thời tránh khỏi những lỗi nhỏ không đáng mắc phải.
Longman Preparation Series For The New TOEIC Test – Introductory Course (Kèm CD)
Longman Preparation Series For The New TOEIC Test - Introductory Course (Kèm CD) Gives beginning through low-intermediate students the skills, strategy, practice, and confidence they need to increase their scores on the new TOEIC® test. Ideal for a TOEIC® test preparation course or for self-study, the Introductory Course is intended for students who achieve TOEIC® test scores from 200 to 500. The Introductory Course features: * New material that mirrors the format of the new TOEIC® test * Step-by step strategies and skills to improve performance on each section of the test * More than 1,000 practice items that reflect the format and content of the new test * An audio CD that includes the Listening Comprehension Review section from the book * An audioscript that includes all the material recorded for the complete audio program * Two TOEIC® -length review tests, one for Listening Comprehension and one for Reading * Two complete Practice Tests, with accompanying TOEIC® test-style answer sheets, for diagnosis or assessment and to prepare students for TOEIC® test conditions
Barron′s Writing For The Toefl IBT 4th (Không CD)
Updated to reflect the most recent TOEFL iBT exam, this manual prepares students to succeed on the Test of English as a Foreign Language™s Independent Task, the all-important essay question, and on the Integrated Task, which combines reading, listening, and writing skills. The author presents a simple three-step program to help students write like a native speaker of English. His coaching entails getting ideas, organizing details, and developing the topic into clear, grammatical written English. He also provides exercises in proof reading and editing to transform the writing for both Tasks into a finished piece. Over 160 model essays and model integrated tasks are included for students to read and analyze
Longman Preparation Series For The New TOEIC Test – Advanced Course (Không CD)
Longman Preparation Series For The New TOEIC Test – Advanced Course (Không CD) Longman Preparation Series for the New TOEIC® Test: Advanced Course, Fourth Edition, gives students the skills, strategy, practice, and confidence they need to increase their scores on the new TOEIC® test. Ideal for a TOEIC® test preparation course or for self-study, the Advanced Course is intended for students who achieve TOEIC® test scores from 450 to 850. The Complete Audio Program is also available. The Advanced Course features: * New material that mirrors the format of the new TOEIC® test* Step-by step strategies and skills to improve performance on each section of the test* More than 1,000 practice items that reflect the format and content of the new test* An audio CD that includes the Listening Comprehension Review section from the book* An audioscript that includes all the material recorded for the complete audio program* Two TOEIC® -length review tests, one for Listening Comprehension and one for Reading* Two complete Practice Tests, with accompanying TOEIC® test-style answer sheets, for diagnosis or assessment and to prepare students for TOEIC® test conditions
Barron′s – Writing For The TOEFL IBT (Kèm CD)
Barron′s - Writing For The TOEFL IBT (Kèm CD) Updated to reflect the most recent TOEFL iBT exam, this manual prepares students to succeed on the Test of English as a Foreign Language™s Independent Task, the all-important essay question, and on the Integrated Task, which combines reading, listening, and writing skills. The author presents a simple three-step program to help students write like a native speaker of English. His coaching entails getting ideas, organizing details, and developing the topic into clear, grammatical written English. He also provides exercises in proof reading and editing to transform the writing for both Tasks into a finished piece. Over 160 model essays and model integrated tasks are included for students to read and analyze.
Longman Preparation Series For The New TOEIC Test – More Practice Tests (Không CD)
Longman Preparation Series For The New TOEIC Test – More Practice Tests (Không CD) cung cấp cho người học ở mọi trình độ sự luyện tập và tự tin cần thiết để nâng cao điểm số trong kỳ thi Toeic mới. Quyển sách này rất thích hợp dùng làm giáo trình luyện thi Toeic hoặc làm tài liệu tự học. More Practice Tests còn cung cấp các bài tập thực hành bổ trợ rất cần thiết cho 3 quyển khác cùng bộ: Introductory Course, Intermadiate Course, và Advanced Course. More Practice Tests có các điểm nổi bật sau:- Tài liệu mới phản ánh bố cục của bài thi Toeic mới- Các bài thi mẫu kèm đáp án và phần giải thích giúp cải thiện thành tích của học viên trong từng phần của bài thi- 800 đề mục ôn luyện phản ánh bố cục và nội dung bài thi Toeic mới- 4 bài thi mẫu hoàn chỉnh, kèm giấy làm bài theo hình thức bài thi Toeic mới, nhằm đánh giá và giúp người học làm quen với kỳ thi Toeic mới.- Một chương trình ghi âm đầy đủ cho tất cả các bài nghe. Contents:IntroductionGeneral Test-Taking DirectionsNew Toeic Test DirectionsPractice TestsAudioscriptsAnswer KeysAnswer Sheets