eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lim Jeong Jin - Yang Eun A”

Mơ Ước Ở Nơi Đâu
Mơ Ước Ở Nơi Đâu Các bạn có bao giờ nghĩ 'mình của tương lai' sẽ như  thế nào không? Nếu không có ước mơ rõ ràng về tương lai, chúng ta sẽ không biết phải đi trên con đường nào, không chừng lại băn khoăn và trở tới trở lui, quay qua quay lại. Và chúng ta sẽ chỉ hành động theo những gì người lớn dạy bảo mà thôi. Vậy thì đầu tiên chúng ta hãy thử tìm hiều xem mình muốn làm gì để xác định 'mục tiêu' rồi mới lên đường nhé.