eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Liên Châu”

Thuật Số Chu Dịch
Thuật Số Chu Dịch Cuốn sách này giới thiệu những kiến thức cơ bản về các môn thuật số của Chu Dịch, bao gồm:•    Bát tự•    Kỳ môn độn giáp•    Phong thủy•    Bát quái•    Tướng thuậtQua đó, bạn sẽ có cái nhìn sơ bộ nhưng toàn cảnh về Chu Dịch và các môn thuật số của Chu Dịch, cùng những phương pháp áp dụng vào dự đoán học.Với ngôn ngữ dễ hiểu, đây là một cuốn giáo khoa thư về Chu Dịch dự đoán học, có khả năng ứng dụng vào thực tế đời sống.