eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lê Xuân Soan - Hoàng Thị Lâm Nho”

Học Tốt Ngữ Văn Lớp 12 (Tập 1) (2015)
Học Tốt Ngữ Văn Lớp 12 (Tập 1) (2015) Sách cung cấp những kiến thức cơ bản và mở rộng vốn hiểu biết về chương trình Ngữ văn trong chương trình phổ thông. Sách giúp học sinh và giáo viên tiếp cận, đọc - hiểu để nâng cao chất lượng học và giảng dạy. Với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa để đánh giá trình độ lý thuyết cũng như khả năng ứng dụng các kiến thức được học trong thực hành, sách iúp các em có thêm tài liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá tốt, để các em học tốt hơn môn ngữ văn. Mỗi đơn vị bài học bao gồm các phần: - Kiến thức cơ bản - Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Ngoài ra có thêm một số bài tập nâng cao để các em phát huy năng lực tìm tòi, sáng tạo.
Học Tốt Ngữ Văn Lớp 10 (Tập 2) (2015)
Học Tốt Ngữ Văn Lớp 10 (Tập 2) (2015) Học Tốt Ngữ Văn Lớp 10 (Tập 2) là tập sách được biên soạn công phu, sát với yêu cầu học tập của các em. Mỗi đợn vị bài học đều được cấu trúc với các phần: - Kiến thức cơ bản - Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Ngoài ra, tập sách cũng cung cấp thêm một số bài tập nâng cao để các em phát huy năng lực tìm tòi, sáng tạo. Ở  các tiết kiểm tra, tập sách giới thiệu một số bài làm tham khảo.