eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lê Văn Yên”

Truyện Vui Danh Nhân (Tái Bản 2015)
Truyện Vui Danh Nhân Truyện Vui Danh Nhân tập hợp những giai thoại trong làng văn ghi lại những cái xuất chúng, những cái ngông...của những thiên tài bẩm sinh. Những giai thoại này khiến chúng ta ngày nay được đọc lại cũng có những đồng cảm với những nhân vật danh nhân được nhắc tới trong cuốn sách này, có lúc cười ngất, lúc cũng đắng cay muôn phần trong tiếng cười văn chương giai thoại. Truyện vui về các danh nhân được cấu trúc gồm những phần chính sau: - Tản Đà - Phan Bội Châu - Tú Mỡ - Nguyễn Công Chứ - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Trang Tử - Ngãi Tử - Khổng Tử - Lỗ Tấn - Tago - Víchto Huygo