eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lê Văn Thảo”

Tác Giả, Tác Phẩm Đoạt Giải Văn Học Asean – Cơn Giông
Tác Giả, Tác Phẩm Đoạt Giải Văn Học Asean - Cơn Giông Viết về cuộc đời của Bằng, người con đất Mũi bị mất cha mẹ trong bão giông, được một người nhận làm con nuôi, lưu lạc lên Sài Gòn. Vào tù sau giải phóng. Ra tù về quê cũ làm lại cuộc đời. Nhưng chính từ chốn quê cũ đời anh lại trải qua một cơn giông khác, tồi tệ hơn, nhiêu khê hơn và cũng thấm đẫm tình người hơn.