eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lê Trung Vũ”

Văn Hóa Dân Tộc Ít Người
Văn Hóa Dân Tộc Ít Người Tuyển tập Văn hóa dân tộc ít người - văn học dân gian Hà Giang 'trình làng' với hy vọng được bạn đọc rộng rãi trong cả nước nồng nhiệt đón nhận, biết tới một phần sinh hoạt văn hóa tinh thần của các dân tộc ở mảnh đất cực Bắc Tổ quốc này. Văn học dân gian các dân tộc gồm: thần thoại, cổ tích, dân ca, tục ngữ, câu đố... với nội dung phong phú, đã thể hiện trí tưởng tượng, sức sáng tạo, tinh thần lạc quan yêu cuộc sống của nhân dân các dân tộc ít người Hà Giang.