eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Le Ton Hien”

A Handbook Of English Sentence Writing – Tự Học Viết Câu Hoàn Chỉnh
A Handbook Of English Sentence Writing - Tự Học Viết Câu Hoàn Chỉnh Cuốn sách Tự học viết câu hoàn chỉnh - A hand book of english sentence writing là phần II của cuốn A Practical English Grammar For Vietnamese Students. Nội dung: Phần I: Words - Phrases - Simple Sentences Hướng dẫn người đọc mau hình thành tập quán nói và viết theo năm mẫu câu căn bản. Phần II: Complex sentences: Subordinate clauses. Tiếp tục khai triển năm mẫu câu theo dạng các câu phức tạp. Thành phần của câu là các mệnh đề phụ. Sách biên soạn theo thứ tự các bài học căn cứ vào tính mạch lạc, và bao gồm những nội dung được cân nhắc và tuyển chọn để ngắn gọn.
A Practical English Grammar – Tự Học Văn Phạm Tiếng Anh
A Practical English Grammar - Tự Học Văn Phạm Tiếng Anh Cuốn sách Tự học văn phạm Anh - A practical english grammar for Vietnamese learners sẽ giúp bạn đọc tập nói, tập viết tiếng Anh, cần phải học những gì căn bản về Grammar? Câu hỏi này, người học Anh ngữ thường nêu lên. Bạn nên tôn trọng tiến trình hình thành tập quán ngôn ngữ: nghe - nói - đọc - viết - dịch. Mới bắt đầu học Anh ngữ, bạn nên lắng nghe nhiều, bắt chước lặp lại, và tập phản ứng đối thoại những câu thông thường hàng ngày. Tài liệu này sẽ tác động tiếp theo để khả năng ngôn ngữ được tập thành mau và vững vàng hơn nếu bạn theo đúng nội dung và phương pháp sau đây. Nội dung sách: Cấu trúc câu Phương pháp: Lý thuyết song song thực hành Ngoài ra, nội dung sách còn hướng đến:Giúp người học tránh những lỗi thường phạm do ảnh hưởng của tiếng Việt, giúp người đọc tăng dần vốn từ Vocabulary sử dụng trong các thí dụ và bài tập.