eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lê Thành Tâm”

30 Days To The TOEIC Test (Chương Trình Luyện Thi TOEIC – Không Kèm CD)
30 Days To The TOEIC Test (Chương Trình Luyện Thi TOEIC) Trong kì thi TOEIC, kỹ năng nghe đóng vai trò rất quan trọng, nó chiếm số điểm khá lớn trong tống số điểm của bài thi TOEIC. Kỹ năng nghe cần được rèn luyện thường xuyên và đúng cách mới có hiệu quả.   Hy vọng với 30 days for the TOEIC, độc giả sẽ nâng cao khả năng nghe của mình và đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC.