eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lê Nguyên Chương - Lê Quỳnh Ly”

Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 2)
Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 2) Nội dung sách bao gồm các dạng bài tập cơ bản liên quan đến kiến thức toán học của chương trình lớp 5 như: hình học, diện tích, thời gian... Sách giúp các em tự ôn luyện để củng cố và nâng cao kỹ năng, phương pháp giải toán.