eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lê Minh Cẩn (Biên dịch)”

Cẩm Nang Sử Dụng Thành Thạo Mẫu Câu Tiếng Anh Thông Dụng
Cẩm Nang Sử Dụng Thành Thạo Mẫu Câu Tiếng Anh Thông Dụng Cẩm Nang Sử Dụng Thành Thạo Mẫu Câu Tiếng Anh Thông Dụng là tài liệu được biên soạn để hoàn thiện kỹ năng sử dụng mẫu câu tiếng Anh của học sinh. Khi nghiên cứu lý thuyết và thực tập các bài test các bạn sẽ được nắm vững: - Cấu trúc câu - Các thành phần của mẫu câu - Cú pháp - Chức năng của mỗi loại từ trong câu - Mỗi quan hệ chuyển hóa từ ngữ trong các thành phần của mẫu câu tiếng Anh.