eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lê Mậu Thống”

Giải Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 2)
Giải Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 2) Quyển sách Giải Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 2) này được biên soạn qua những bài tập và thí dụ minh họa dễ tiếp thu, nhằm giúp các bậc phụ huynh có tài liệu tham khảo để hướng dẫn, kiểm tra việc tự học, tự ôn tập ở nhà của con em mình. Ngoài ra, tác giả còn bổ sung một số câu hỏi trắc nghiệm giúp các em vận dụng kiến thức toán đã học để chọn câu trả lời đúng, đồng thời giúp các em làm quen với một cách làm bài tập trắc nghiệm. Quý thầy cô có thể xem quyển sách này như tài liệu tham khảo thêm.