eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lê Mậu Thảo”

Giải Bài Tập Toán Lớp 7 (Tập 2)
Giải Bài Tập Toán Lớp 7 (Tập 2) Giải Bài Tập Toán Lớp 7 (Tập 2) là tài liệu tham khảo bổ ích cho quý phụ huynh có thể giúp đỡ các em học sinh tự học thêm Toán ở nhà.Quyển sách gồm các nội dung như sau:- Kiến thức cần nhớ-Bài tập mẫu: hướng dẫn học sinh bước đầu vận dung kiến thức đã học để giải bài tập.- Bài tập căn bản hướng dẫn học sinh vân dụng cách giải bài tập mẫu để giải quyết tốt các bài toán dạng căn bản qua đó có dịp khắc sâu kiến thức.- Bài tập luyện tập: nhằm giúp học sinh tự kiểm tra kiến thức và kĩ năng giải bài tập của mình.