eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lê Kim Ngọc Tuyết - Hồ Tiến Huân”

356 Câu Tiếng Phổ Thông Trung Quốc Cho Người Việt Nam Tự Học (Kèm CD)
356 Câu Tiếng Phổ Thông Trung Quốc Cho Người Việt Nam Tự Học Cuốn sách 356 Câu Tiếng Phổ Thông Trung Quốc Cho Người Việt Nam Tự Học được biên soạn nhằm cung cấp thêm cho những người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc có thêm tài liệu để tham khảo và học tập. Sách cung cấp những mẫu câu hội thoại phổ biến nhất trong cuộc sống về các chủ đề như: Chào hỏi, Hỏi danh tánh, Ngôn ngữ, Gia đình, Hỏi địa chỉ, Đồ vật, Hỏi thời gian và ngày giờ, Gọi điện thoại, Hớt tóc, Khám bệnh... Sau những mẫu câu tiếng Trung là câu phiên âm và nghĩa tiếng Việt tương ứng giúp người học luyện được cách đọc và hiểu nghĩa. Ngoài ra, CD đi kèm cuốn sách sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng nghe cũng như phát âm thực tế một cách nhanh chóng và hiệu quả. Quyển sách sẽ là cẩm nang tham khảo hữu ích giúp mọi người tự tin giao tiếp bằng tiếng phồ thông Trung Quốc hơn.