eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lê Hoành Phò”

Phương Pháp Giải Toán Trắc Nghiệm Số Phức Ôn Thi THPT Quốc Gia
Phương Pháp Giải Toán Trắc Nghiệm Số Phức Ôn Thi THPT Quốc Gia
1234 Bài Tập Tự Luận Điển Hình Hình Học – Lượng Giác (THPT)
1234 Bài Tập Tự Luận Điển Hình Hình Học - Lượng Giác (THPT) Cuốn sách 1234 Bài Tập Tự Luận Điển Hình Hình Học - Lượng Giác (THPT) là tài liệu ôn tập cần thiết cho các học sinh đang trong thời gian chuẩn bị cho các kì thi quốc gia (tốt nghiệp, tuyển sinh...). Các bài toán trong quyển sách này được chọn lọc một cách kĩ lưỡng từ các dạng toán củng cố lý thuyết đến rèn luyện tư duy. Sách còn có những bài tập nâng cao từ dễ đến khó giúp học sinh hệ thống lại toàn bộ kiến thức trọng tâm và nâng cao kĩ năng tư duy trong mọi dạng bài tập. Sách gồm 1234 bài toán chuyên về phần Hình học - Lượng giác có phần đáp án sau cuối mỗi bài tập sẽ giúp bạn đối chiếu với kết quả mà mình đã làm được. Điều này sẽ giúp bạn có thể độc lập trong việc giải bài và tự tìm ra cách giải phù hợp.
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số – Giải Tích Lớp 11 (Tập 1)
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số - Giải Tích Lớp 11 (Tập 1) Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số - Giải Tích Lớp 11 (Tập 1) dành cho học sinh lớp 11 ôn tập và nâng cao kĩ năng làm bài, chuẩn bị cho các kì thi quốc gia do Bộ GD & ĐT tổ chức. Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Chương 3 : Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân 3. Cấp Số Cộng 4. Cấp Số Nhân Chương 4 : Giới Hạn 1. Giới Hạn Của Dãy Số 2. Giới Hạn Của Hàm Số 3. Hàm Số Liên Tục Chương 5 : Đạo Hàm 1. Đạo Hàm Và Các Quy Tắc 2. Đạo Hàm Của Các Hàm Số Lượng Giác 3. Vi Phân - Đạo Hàm Cấp Cao.