eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lê Hoàng Phò”

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số Giải Tích Lớp 12 (Tập 1)
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số Giải Tích Lớp 12 (Tập 1) Cuốn sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số Giải Tích Lớp 12 (Tập 1) gồm những nội dung chính như sau:Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.Cuốn sách gồm 8 bài học. Mỗi bài học được cấu trúc gồm hai phần:Kiến thức cơ bản: nhắc lại những kiến thức toán học cơ bản để vận dụng giải các bài toán liên quan.Phân dạng toán: giới thiệu những dạng toán cơ bản, trong đó một số vấn đề được mở rộng với các dạng bài tập hay và khó để phục vụ cho các em yêu thích muốn nâng cao toán học.Với nội dung súc tích, tác giả đã cố gắng sắp xếp, chọn lọc các bài toán tiêu biểu cho từng thể loại khác nhau ứng với nội dung của sách giáo khoa. Một số bài tập có thể khó nhưng cách giải được dựa trên nền tảng kiến thức và kĩ năng cơ bản. Học sinh cần tự mình hoàn thiện các kĩ năng cũng như phát triển tư duy qua việc giải bài tập có trong sách trước khi đối chiếu với lời giải có trong sách này.