eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lê Hải Châu”

Trò Chơi Toán Học Lý Thú – Tập 2
Trò Chơi Toán Học Lý Thú - Tập 2 Toán học, vốn khô khan và nhàm chán với nhiều người, bỗng trở nên đầy thú vị và lôi cuốn trong Trò chơi toán học lý thú của Nhà Giáo Nhân Dân Lê Hải Châu. Sách gồm hai tập sẽ đưa bạn phiêu lưu trong thế giới các trò chơi, qua đó khám phá vẻ muôn màu của toán học.