eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lê Đăng Khương”

Làm Chủ Môn Hóa Trong 30 Ngày (Tập 2)
Làm Chủ Môn Hóa Trong 30 Ngày (Tập 2) Cuốn sách Làm chủ môn Hóa trong 30 ngày sẽ trang bị hành trang quan trọng cho bạn theo một ý tưởng và phương pháp hoàn toàn mới, là “người dẫn đường” đáng tin cậy cho những bạn học sinh đang đứng trước thử thách của kỳ thi đại học. Nếu trên tay bạn là cuốn sách này, hãy lật giở những trang cuối cùng, bên cạnh những câu chuyện về những tấm gương thành công, hãy từng ngày ghi lại nhật ký hành trình chinh phục môn Hóa của chính mình.