eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Laurent Gaulet”

Nhật Ký Của Bố Và Bé
Nhật Ký Của Bố Và Bé Đây là cuốn nhật kí đặc biệt dành riêng cho bố và bé! Vì những kỉ niệm đẹp nhất (và xí nhất) của hai bố con đâu giống với của mẹ và bé! Bố hãy ghi lên mỗi trang sổ này những câu chuyện, những khoảnh khắc xúc động và những điều buồn cười nhất. Tất cả là để giữ lại dấu ấn của năm đẹp nhất (và cũng khổ nhất) trong đời: năm đầu làm bố. Cuốn sách gồm: 34 trang để dán ảnh 1 trang gia phả 1 thước đo gấu bông 1 phong bì để cất giữ những kỉ vật của bé