eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lang Thành - Dương Hằng”

Chạy Trốn Một Tiếng Ve
Chạy Trốn Một Tiếng Ve 'Tôi có duyên với những chuyến đi vì những cuộc tình của tôi đều nảy mầm lên từ đó. Tôi đi nhiều. Đi để biết mình còn sống chư không phải tồn tại. Đi để trải nghiệm và tìm kiếm những điều mới lạ trên từng mảnh đất tôi đặt chân đến. Và đi để còn chạy trốn những vết xước trên tim.'