eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lan Vy - Khải Giang (sưu tầm & biên soạn)”

Nhị Thập Tứ Hiếu & 38 Gương Hiếu Thảo
Nhị Thập Tứ Hiếu & 38 Gương Hiếu Thảo Hiếu thảo với cha mẹ là nghĩa vụ của con cái. Hiếu thảo là nền tảng của đạo đức, đạo lý làm người, là cơ sở tạo dựng các mối quan hệ tình cảm khác trong gia đình và ngoài xã hội , là thước đo nhân phẩm đạo đức của mỗi người. Trách nhiệm lớn lao của cha mẹ là nuôi dạy các con nên người. Ngược lại, bổn phận của con cái là phải hiếu thảo với cha mẹ. Người con hiếu thảo thường là một công dân tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với gia đình xã hội. Cuốn sách Nhị Thập Tứ Hiếu & 38 Gương Hiếu Thảo giới thiếu những tấm gương sáng về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ nhằm nhấn mạnh ý nghĩa giáo dục 'làm con phải hiếu' cho người đời sau.