eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lama Zopa Rinpoche”

Một Trái Tim Chan Đầy Yêu Thương Và Hiểu Biết
Một Trái Tim Chan Đầy Yêu Thương Và Hiểu Biết Tác phẩm này là kết quả của khóa tu bốn ngày do Lama Zopa Rinpoche hướng dẫn tại Trung tâm Bảo tồn Truyền thống Đại thừa Illinois, Hoa Lỳ, vào tháng 8/1997. Sách gồm sáu chương, mỗi chương mang nội dung của một bài pháp thoại, giới thiệu về một phương diện tu tập mà người tu học cần trải nghiệm và đạt được. Vì là tuyển tập các bài giảng, quyển sách mang phong cách ứng dụng. Các vấn đề trong tâm giới thiệu trong tác phẩm này bao gồm nghệ thuật đạt được mục đích trong cuộc sống, trải nghiệm tâm bồ đề, phát triển hai đức tính kiên nhẫn và lòng từ bi, nuôi dưỡng trái tim tốt, kỹ năng thực tập thiền định trên nền tảng tánh không. Với mục đích giới thiệu Phật pháp từ kinh nghiệm thực tiễn, tác phẩm này có sức truyền dẫn và khai phóng cho người đọc, có tác dụng tăng trưởng nghị lực, góp phần thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.