eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lâm Kim Dung”

Truyện Cổ Tích Việt Nam – Trạng Lường Lương Thế Vinh
Truyện Cổ Tích Việt Nam - Trạng Lường Lương Thế Vinh Quyển truyện Truyện Cổ Tích Việt Nam - Trạng Lường Lương Thế Vinh được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về trạng nguyên Lương Thế Vinh. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Trạng nguyên Lương Thế Vinh được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Cổ Tích Việt Nam – Trần Quang Khải
Truyện Cổ Tích Việt Nam - Trần Quang Khải Quyển truyện Truyện Cổ Tích Việt Nam - Trần Quang Khải được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về vị tướng Trần Quang Khải. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Vị tướng Trần Quang Khải được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Cổ Tích Việt Nam – Lê Quý Đôn
Truyện Cổ Tích Việt Nam - Lê Quý Đôn Quyển truyện Truyện Cổ Tích Việt Nam - Lê Quý Đôn được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về nhà văn hóa, nhà sử gia lớn Lê Quý Đôn. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Tính cách ham học của ông Lê Quý Đôn được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Cổ Tích Việt Nam – Trạng Hiền
Truyện Cổ Tích Việt Nam - Trạng Hiền Quyển truyện Truyện Cổ Tích Việt Nam - Trạng Hiền được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về trạng nguyên Nguyễn Hiền. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Trạng nguyên Nguyễn Hiền được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Cổ Tích Việt Nam – Trần Thủ Độ
Truyện Cổ Tích Việt Nam - Trần Thủ Độ Quyển truyện Truyện Cổ Tích Việt Nam - Trần Thủ Độ được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về vị Thái sư Trần Thủ Độ. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Thái sư Trần Thủ Độ được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Cổ Tích Việt Nam – Nguyễn Quán Nho
Truyện Cổ Tích Việt Nam - Nguyễn Quán Nho Quyển truyện Truyện Cổ Tích Việt Nam - Nguyễn Quán Nho được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về trạng nguyên Nguyễn Quán Nho. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Trạng nguyên Nguyễn Quán Nho được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Ngụ Ngôn Thế Giới – Hai Người Bạn Và Chiếc Ví
Truyện Ngụ Ngôn Thế Giới - Hai Người Bạn Và Chiếc Ví Trẻ nhỏ thường nhận thức thế giới qua những điều đơn giản. Chính vì thế những quan điểm chuẩn mực về đạo đức của mỗi người thường bắt nguồn từ những câu chuyện nghe kể từ thuở ấu thơ. Và không biết tự bao giờ hạt giống ấy nảy mầm trong lòng các em, để này mai này khôn lớn, dẫu có đọc thêm rất nhiều sách vở, biết thêm rất nhiều kiến thức nhưng câu chuyện ngày xưa vẫn in dấu đậm sâu. Quyển Truyện Ngụ Ngôn Thế Giới - Hai Người Bạn Và Chiếc Ví mang đến những câu chuyện và bài học thú vị qua 3 mẩu truyện ngắn: Hai người bạn và chiếc ví, Kiến và dế, Ếch muốn có vua. Những câu chuyện sẽ mang đến cho con bạn những phút giây thư giãn và học được nhiều điều bổ ích về cuộc sống: như lòng dũng cảm, lòng yêu thương, nhận hậu, .... và biết quý trọng cuộc sống của mình hơn.
Truyện Cổ Tích Việt Nam – Hồ Quý Ly
Truyện Cổ Tích Việt Nam - Hồ Quý Ly Quyển truyện Truyện Cổ Tích Việt Nam - Hồ Quý Ly được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về vị vua Hồ Quý Ly. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Vị vua Hồ Quý Ly được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Cổ Tích Việt Nam – Triệu Quang Phục
Truyện Cổ Tích Việt Nam - Triệu Quang Phục Quyển truyện Truyện Cổ Tích Việt Nam - Trạng Hiền được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về vị danh tướng Triệu Quang Phục. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Vị danh tướng Triệu Quang Phục được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Cổ Tích Việt Nam – Trần Quốc Toản
Truyện Cổ Tích Việt Nam - Trần Quốc Toản Quyển truyện Truyện Cổ Tích Việt Nam - Trần Quốc Toản được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về vị anh hùng trẻ tuổi Trần Quốc Toản. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Vị anh hùng trẻ tuổi Trần Quốc Toản được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Cổ Tích Việt Nam – Bùi Xương Trạch
Truyện Cổ Tích Việt Nam - Bùi Xương Trạch Quyển truyện Truyện Cổ Tích Việt Nam - Bùi Xương Trạch được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về vị quan Bùi Xương Trạch. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Vị quan Bùi Xương Trạch được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.