eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lam Giang (tuyển chọn)”

Văn Hóa Tộc Người Nùng
Văn Hóa Tộc Người Nùng
Tục Ngữ Ca Dao Dân Ca Việt Nam Về Kinh Nghiệm Ứng Xử
Tục Ngữ Ca Dao Dân Ca Việt Nam Về Kinh Nghiệm Ứng Xử Cuốn sách Tục Ngữ Ca Dao Dân Ca Việt Nam Về Kinh Nghiệm Ứng Xử sắp xếp theo vần chữ cái abc. Tuyển chọn những câu tục ngữ, ca dao, dân ca từ nhiều vùng miền của đất nước về tình cảm gia đình. Như: 'Ai ơi ăn ở cho lành, Tu nhân tích đức để dành về sau'; 'Đất tốt trồng cây rườm ra, Những người thanh lịch nói ra uy quyền'; 'Người trồng cây hanh người chơi, Ta trồng cây đức để đời về sau'...
Tục Ngữ – Ca Dao – Dân Ca Việt Nam Về Cảnh Đẹp Quê Hương
Tục Ngữ - Ca Dao - Dân Ca Việt Nam Về Cảnh Đẹp Quê Hương Được thử thách qua không gian, thời gian và lòng người, được gọt dũa bởi hàng vạn tác giả vô danh tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam đã trở thành những viên ngọc quý đúc kết những quan sát, chiêm nghiệm sâu sắc, những tư tưởng, tình cảm, triết lý sống của nhân dân ta, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có thể nói, lớp lớp thế hệ người Việt Nam, không ai không thuộc ít nhất một câu ca dao. Điều đó đủ để chứng minh tục ngữ, ca dao, dân ca đã đi sâu vào đời sống tâm hồn dân tộc Việt