eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Lạc Hòa”

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết Nếu bạn bỏ lỡ quyển sách này, có lẽ không bao giờ biết rằng tình yêu thực sự đã từng trở lại... 'Nước ập đến, em đứng trong làn nước chờ anh; lửa bùng cháy; em nằm giữa tro tàn đợi anh' Trong đời, ai cũng từng có một tình yêu như thế khiến bạn khóc, khiến bạn cười, khiến bạn không sao quên được, dầu kiếp này rồi lại kiếp nữa trôi qua.