eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Kỳ Duyên - Sỹ Hoàng”

Tập Đồ Chữ Dành Cho Trẻ Từ 4 Đến 6 Tuổi (01)
Tập Đồ Chữ Dành Cho Trẻ Từ 4 Đến 6 Tuổi (01) Để chuẩn bị cho các bé mẫu giáo lên lớp 1 thì việc làm quen với bảng chữ cái vô cùng quan trọng và cần thiết. Cuốn sách Tập Đồ Chữ Dành Cho Trẻ Từ 4 Đến 6 Tuổi (01) gồm các bài tập tô nét cơ bản và chữ cái Tiếng Việt cơ bản giúp các bé bước đầu làm quen với chữ viết, từ đó rèn luyện viết có nét chữ đẹp. Sách được trình bày với hình thức vở kẻ ô li, mỗi mẫu chữ đều có hướng dẫn từng nét viết cụ thể giúp các bé tập đồ, tập tô chữ dễ dàng. Ngoài ra, sách còn có các bài tập nối chữ với hình giúp các bé củng cố, kiểm tra kiến thức đã học. Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp các bé tự tin bước vào lớp 1.
Tập Đồ Chữ Dành Cho Trẻ Từ 4 Đến 6 Tuổi (02)
Tập Đồ Chữ Dành Cho Trẻ Từ 4 Đến 6 Tuổi (02) Để chuẩn bị cho các bé mẫu giáo lên lớp 1 thì việc làm quen với bảng chữ cái vô cùng quan trọng và cần thiết. Cuốn sách Tập Đồ Chữ Dành Cho Trẻ Từ 4 Đến 6 Tuổi (02) gồm các bài tập tô chữ cái và từ vựng Tiếng Việt cơ bản giúp các bé bước đầu làm quen với chữ viết, từ đó rèn luyện viết có nét chữ đẹp. Sách được trình bày với hình thức vở kẻ ô li, mỗi mẫu chữ đều có hướng dẫn từng nét viết cụ thể giúp các bé tập đồ, tập tô chữ dễ dàng. Ngoài ra, sách còn có các bài tập nối chữ với hình, bài tập tô màu giúp các bé  vừa củng cố kiến thức đã học vừa tha hồ sáng tạo với những hình vẽ trong sách. Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp các bé tự tin bước vào lớp 1.