eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Kỳ Anh - Ngọc Đức”

Nghệ Thuật Nói Chuyện Và Xã Giao Hằng Ngày
Nghệ Thuật Nói Chuyện Và Xã Giao Hằng Ngày Cuốn sách Nghệ Thuật Nói Chuyện Và Xã Giao Hằng Ngày bao gồm các nội dung sau: - Dẫn nhập: Thế nào là phép xã giao lịch sự? - Phép xã giao trong việc chào hỏi - Giới thiệu - Tự giới thiệu danh thiếp, những lời nói xã giao - Thăm viếng - Tặng quà - Thư từ - Động tác và cử chỉ lịch sự - Ăn uống - Hút thuốc - Phép lịch sự trong trang phục, trang sức - Phép xã giao trong quan hệ gia đình, gia tộc - Phép xã giao trong quan hệ xã hội bên ngoài - Phép lịch sự khi sử dụng một số phương tiện - Một vài nghi lễ thường gặp ....