eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Kristin Hannah”

Sơn Ca Vẫn Hót
Sơn Ca Vẫn Hót Câu chuyện xoay quanh 2 chị em Isabelle (biệt danh 'Sơn ca') và Vianne tham gia kháng chiến, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ đầy thách thức trong cuộc chiến tranh năm 1939 tại Pháp.