eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Komi Park”

Thần Chú Ngữ Pháp Của Winnie – Học Tiếng Anh Dễ Như Ăn Bánh
Thần Chú Ngữ Pháp Của Winnie - Học Tiếng Anh Dễ Như Ăn Bánh Cuốn sách lấy đối tượng chính là học sinh từ lớp ba đến lớp sáu, nhằm hướng tới những em đã được tiếp cận với ngữ pháp tiếng Anh cơ bản từ lớp dưới nhưng còn gặp khó khăn trong việc áp dụng vào đặt câu thực tế hoặc chưa biết tổng hợp kiến thức. Cuốn sách được chia làm 18 'thần chú pháp thuật', là 18 công thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản được giải thích rõ ràng hài hước, kết hợp với các ví dụ sinh động đặc trưng và bài tập đặt câu đơn giản cơ bản dễ áp dụng trong sinh hoạt thường ngày.