eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Kobi Yamada”

Mình Có Một Ý Tưởng
Mình Có Một Ý Tưởng Ý tưởng sẽ trở thành cái gì? Những việc lớn lao, những hành động táo bạo, những thứ thông minh, những điều ngốc nghếch, những vật đẹp đẽ. Những câu chuyện, tác phẩm nghệ thuật, những chuyến đi, các phát minh, những cộng đồng, sản phẩm và những phương thuốc chữa bệnh. Tất cả những gì bạn thấy quanh mình đều đã từng là ý tưởng. Thế ý tưởng của bạn sẽ trở thành gì nào? Tất cả tùy thuộc vào bạn đó.
Mình Gặp Một Vấn Đề
Mình Gặp Một Vấn Đề Vấn đề sinh ra để làm gì? Chúng thách thức ta, trui rèn ta, thúc đẩy ta và giúp ta khám phá ra mình thực sự mạnh mẽ, dũng cảm và tài giỏi ra sao. Dù không phải lúc nào ta cũng muốn gặp phải vấn đề, nhưng chúng ta thực sự có cách thay đổi ra rất bất ngờ đó. Vậy bạn làm gì khi gặp vấn đề nào? Tất cả tùy thuộc vào bạn đó.