eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Kieran J. O′Loughlin”

Combo Bộ Thẻ Học Thông Minh
Combo Bộ Thẻ Học Thông Minh Bộ Thẻ Học Thông Minh với các chủ đề Học Toán, Chữ cái, Đồ chơi, Động vật, Quần áo, Cơ thể. Bộ thẻ học thông minh với màu sắc bắt mắt, nội dung thú vị siêu dễ thương sẽ hỗ trợ các bé học tập, vui chơi thỏa thích trong mùa hè mà các bậc cha mẹ không cần phải bận tâm suy nghĩ nhiều. Bộ thẻ bền đẹp, giúp trẻ chơi mà học, tăng cường kiến thức và vốn từ. Bé có thể dễ dàng nhận biết các chữ cái, chữ số và sự vật hiện tượng xung quanh. Ngoài ra, các bé còn được tặng kèm 'Bút thần kỳ' có thể viết, vẽ lên thẻ và xóa được dễ dàng nhờ miếng xốp ở đuôi bút. Combo Bộ Thẻ Học Thông Minh bao gồm 5 sản phẩm sau: 1/ Bộ Thẻ Học Thông Minh - Chữ Cái (2016)2/ Bộ Thẻ Học Thông Minh - Đồ Chơi (2016)3/ Bộ Thẻ Học Thông Minh - Quần Áo, Cơ Thể (2016)4/ Bộ Thẻ Học Thông Minh - Học Toán (2016)5/ Bộ Thẻ Học Thông Minh - Động Vật (2016)
Bộ Thẻ Học Thông Minh – Động Vật (2016)
Bộ Thẻ Học Thông Minh - Động Vật Bộ Thẻ Học Thông Minh với các chủ đề Học Toán, Chữ cái, Đồ chơi, Động vật, Quần áo, Cơ thể, Bộ thẻ học thông minh với màu sắc bắt mắt, nội dung thú vị siêu cute sẽ hỗ trợ các bé học tập, vui chơi thỏa thích trong mùa hè mà các bậc cha mẹ không cần phải bận tâm suy nghĩ nhiều. Bộ thẻ bền đẹp, giúp trẻ chơi mà học, tăng cường kiến thức và vốn từ. Bé có thể dễ dàng nhận biết các chữ cái, chữ số và sự vật hiện tượng xung quanh. Ngoài ra, các bé còn được tặng kèm 'Bút thần kỳ' có thể viết, vẽ lên thẻ và xóa được dễ dàng nhờ miếng xốp ở đuôi bút.
Bộ Thẻ Học Thông Minh – Quần Áo, Cơ Thể (2016)
Bộ Thẻ Học Thông Minh - Quần Áo, Cơ Thể Bộ Thẻ Học Thông Minh với các chủ đề Học Toán, Chữ cái, Đồ chơi, Động vật, Quần áo, Cơ thể, Bộ thẻ học thông minh với màu sắc bắt mắt, nội dung thú vị siêu cute sẽ hỗ trợ các bé học tập, vui chơi thỏa thích trong mùa hè mà các bậc cha mẹ không cần phải bận tâm suy nghĩ nhiều. Bộ thẻ bền đẹp, giúp trẻ chơi mà học, tăng cường kiến thức và vốn từ. Bé có thể dễ dàng nhận biết các chữ cái, chữ số và sự vật hiện tượng xung quanh. Ngoài ra, các bé còn được tặng kèm 'Bút thần kỳ' có thể viết, vẽ lên thẻ và xóa được dễ dàng nhờ miếng xốp ở đuôi bút.
Bộ Thẻ Học Thông Minh – Chữ Cái (2016)
Bộ Thẻ Học Thông Minh - Chữ Cái Bộ Thẻ Học Thông Minh với các chủ đề Học Toán, Chữ cái, Đồ chơi, Động vật, Quần áo, Cơ thể, Bộ thẻ học thông minh với màu sắc bắt mắt, nội dung thú vị siêu cute sẽ hỗ trợ các bé học tập, vui chơi thỏa thích trong mùa hè mà các bậc cha mẹ không cần phải bận tâm suy nghĩ nhiều. Bộ thẻ bền đẹp, giúp trẻ chơi mà học, tăng cường kiến thức và vốn từ. Bé có thể dễ dàng nhận biết các chữ cái, chữ số và sự vật hiện tượng xung quanh. Ngoài ra, các bé còn được tặng kèm 'Bút thần kỳ' có thể viết, vẽ lên thẻ và xóa được dễ dàng nhờ miếng xốp ở đuôi bút.
Bộ Thẻ Học Thông Minh – Đồ Chơi (2016)
Bộ Thẻ Học Thông Minh - Đồ Chơi (2016) Bộ Thẻ Học Thông Minh với các chủ đề Học Toán, Chữ cái, Đồ chơi, Động vật, Quần áo, Cơ thể, Bộ thẻ học thông minh với màu sắc bắt mắt, nội dung thú vị siêu cute sẽ hỗ trợ các bé học tập, vui chơi thỏa thích trong mùa hè mà các bậc cha mẹ không cần phải bận tâm suy nghĩ nhiều. Bộ thẻ bền đẹp, giúp trẻ chơi mà học, tăng cường kiến thức và vốn từ. Bé có thể dễ dàng nhận biết các chữ cái, chữ số và sự vật hiện tượng xung quanh. Ngoài ra, các bé còn được tặng kèm 'Bút thần kỳ' có thể viết, vẽ lên thẻ và xóa được dễ dàng nhờ miếng xốp ở đuôi bút.