eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Khuất Bình Nguyên”

Giọt Nước Trong Lá Sen
Giọt Nước Trong Lá Sen Giọt Nước Trong Lá Sen gồm các bài viết giới thiệu các nhà thơ, nhà văn và họa sỹ Việt Nam thế kỷ 20. Đây là kết quả nghiên cứu của tác giả từ nhiều năm trước và được viết chủ yếu trong thời gian từ năm 2011 đến nay. Cuốn sách sẽ cung cấp tới độc giả một cái nhìn tổng quát về thành tựu của thi ca Việt Nam hiện đại thế kỷ 20 thông qua bình luận tác phẩm của một số tác giả tiêu biểu cũng như một số hiện tượng văn học nghệ thuật đặc sắc. Giọt nước trong lá sen có kết cấu mở với kỳ vọng của tác giả sẽ tiếp tục đề cập tới các văn nghệ sỹ khác của nền văn học Việt Nam đương đại ở tập tiếp theo.