eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Khổng Minh Dụ”

Nỗi Niềm Ai Tỏ
Nỗi Niềm Ai Tỏ Cuốn sách tập hợp những bài viết có nội dung phản ánh, phê phán hiện tượng tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... đã và đang gây nhức nhối trong đời sống xã hội. Một số bài viết trong sách: Vi hành Công bằng và công tâm Goft và những suy nghĩ của một người chơi cầu lông Nỗi niềm... ai tỏ Treo Sự thật đáng sợ...