eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Khổng Đức - Long Cương”

Từ Điển Hoa – Việt Thông Dụng (Tái Bản)
Từ Điển Hoa - Việt Thông Dụng Ngày nay, tiếng Hoa là ngôn ngữ giao tiếp khá thông dụng . Ở nước ta, nhu cầu giao tiếp bằng tiếng Hoa ngày càng tăng vọt. Để học tiếng Hoa tốt, bên cạnh những sách ngữ pháp Tiếng Hoa còn cần có từ điển Hoa- Việt. Từ Điển Hoa - Việt Thông Dụng giúp việc tự học tiếng Hoa dễ dàng và hiệu quả. Cuốn Từ Điển Hoa - Việt Thông Dụng này gồm hơn 3000 tự và gần 15.000 mục từ nhưng là những từ thông dụng hàng ngày, tương đương với trình độ của một học sinh tốt nghiệp trung học của Trung Quốc, bao gồm đủ các vấn đề như bao gồm đủ các vấn đề như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mà hằng ngày hay dùng.