eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Khánh Vân (biên dịch)”

Indonesia – Sáu Năm Sống Trong Nguy Hiểm
Indonesia - Sáu Năm Sống Trong Nguy Hiểm Tác phẩm này viết về thời gian 6 năm đầy khó khăn, thậm chí rối loạn của đất nước Indonesia, từ việc thoái vị của tổng thống Suharto đến sự ra đi của tổng thống Megawati, không phát xuất từ bấy cứ cây bút chuyên nghiệp hoặc học giả nào. Sau quá trình được giao phó cương vị đại sứ Singapore tại thủ đô Jacarta của Indonesia, tôi cảm thấy hoàn toàn thú vị trước thiện cảm của mình đối với Indonesia, với những sự kiện thời hậu Suharto, liên quan đến sự đi lên và ra đi nhanh chóng của các nhà lãnh đạo thử nghiệm tại đất nước này. Do đó tác phẩm này là một nỗ lực rất không chuyên nghiệp. Tôi đặt tựa đề '6 năm sống nguy hiểm' từ lời tuyên bố lôi cuốn của cựu tổng thống Surkarno trong ngày lễ quốc khanh Indonesia vào năm 1964: 'vievere perculoso' nghĩa là 'sống nguy hiểm'. (Lời tác giả)