eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Khang Anh”

108 Truyện Kể Hay Nhất Về Nhân Vật Thông Minh
108 Truyện Kể Hay Nhất Về Nhân Vật Thông Minh Các nhân vật thông minh đã được nhiều sách nói đến, nhưng lần đầu tiên những câu chuyện về những nhân vật thông minh (Người và vật) lần đầu tiên được tuyển chọn công phu trong cuốn sách: 108 truyện kể hay nhất về các nhân vật thông minh. Mỗi truyện là một đối đáp thông minh tài tình, chuyển từ thế bị động sang chủ động, những biến hoá không lường được thể hiện thông qua sự tài trí suất chúng của nhân vật. Mỗi truyện là một tình huống, một sự kiện, một vai trò khác nhau...vì vậy mà người đọc được lạc vào một thế giới của những nhân vật thông minh và được sống và chứng kiến những thay đổi kỳ diệu mỗi khi những nhân vật này xuất hiện. Và hơn thế nữa thông qua truyện mỗi bạn đọc nhỏ tuổi và chúng ta học hỏi được nhiều điều từ chính những nhân vật này. 108 truyện về những nhân vật thông minh, hy vọng sẽ làm hài lòng nhiều độc giả nhí. Và chúc các em học được những ứng biến nhanh trong giao tiếp hằng ngày.