eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Keith Abraham - Phan Hoàng Lệ Thủy dịch”

Bắt Đầu Từ Đam Mê – Làm Điều Bạn Thích Và Yêu Điều Bạn Làm
Bắt Đầu Từ Đam Mê - Làm Điều Bạn Thích Và Yêu Điều Bạn Làm Bắt Đầu Bằng Đam Mê - một cuốn sách đột phá trong công cuộc tìm kiếm thành công lớn hơn bằng sự rõ ràng, chủ đích và đam mê.Bạn muốn làm điều mình thích và yêu điều mình làm?Bạn muốn đưa sức sống vào mọi việc trong đời mình và truyền cảm hứng cho người khác cũng làm như vậy?Bạn có từng nghĩ đến điều gì là quan trọng trong đời mình?Những thông điệp rõ ràng dễ hiểu của Keith được hỗ trợ bằng các mô hình trực quan và những câu chuyện truyền cảm hứng để giúp bạn:- Tìm thấy lại ước mơ của mình và xác định điều thực sự quan trọng với bạn- Kết nối lại với đam mê cho công việc và cuộc sống- Tháo gỡ những chướng ngại tinh thần và cảm xúc để thành công- Khơi dậy đam mê ở người khác và trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả.