eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Kathy Statzer”

Trò Chuyện Cùng Nàng Mona Lisa
Trò Chuyện Cùng Nàng Mona Lisa Sách trình bày về lịch sử mỹ thuật phương Tây kèm những câu hỏi gợi ý để viết cảm nhận. Sách bồi dưỡng khả năng cảm thụ nghệ thuật của độc giả thông qua những trải nghiệm cá nhân. Sách còn bao gồm ảnh của tất cả các tác phẩm đề cập đến.