eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Kanoko Sakurakouji”

Black Bird – Tập 11
Black Bird - Tập 11 Misao Harada là 1 người đặc biệt có khả năng nhìn thấy yêu quái. Rồi một ngày, Misao biết được sự thật kinh hoàng rằng cô là thức ăn của yêu quái. Misao không ngờ mối tình đầu của cô lại là một Tengu, một trong những yêu quái đang nhắm đến cô. Rồi số phận Misao sẽ rơi vào tay ai? Nhất định sẽ có ngày anh về đón em. Lời nói của anh giúp em luôn vững tin chờ ngày ấy đến. Nhưng trước mắt em giờ đây lại là một Tengu với đôi cánh đen rộng lớn. Anh trở về với ham muốn như mọi yêu quái khác, hay để bảo bọc em bằng bằng tình yêu mà em vẫn hằng mong đợi.
Black Bird – Tập 9
Black Bird - Tập 9 Misao Harada là 1 người đặc biệt có khả năng nhìn thấy yêu quái. Rồi một ngày, Misao biết được sự thật kinh hoàng rằng cô là thức ăn của yêu quái. Misao không ngờ mối tình đầu của cô lại là một Tengu, một trong những yêu quái đang nhắm đến cô.Số phận Misao sẽ rơi vào tay ai?
Black Bird – Tập 5
Black Bird - Tập 5 Misao Harada là 1 người đặc biệt có khả năng nhìn thấy yêu quái. Rồi một ngày, Misao biết được sự thật kinh hoàng rằng cô là thức ăn của yêu quái. Misao không ngờ mối tình đầu của cô lại là một Tengu, một trong những yêu quái đang nhắm đến cô. Số phận Misao sẽ rơi vào tay ai?
Black Bird – Tập 4
Black Bird - Tập 4 Misao Harada là 1 người đặc biệt có khả năng nhìn thấy yêu quái. Rồi một ngày, Misao biết được sự thật kinh hoàng rằng cô là thức ăn của yêu quái. Misao không ngờ mối tình đầu của cô lại là một Tengu, một trong những yêu quái đang nhắm đến cô. Số phận Misao sẽ rơi vào tay ai?