eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Juan Pablo Cardenal & Heriberto Araujo”

Đạo Quân Trung Quốc Thầm Lặng
Đạo Quân Trung Quốc Thầm Lặng 'Bình tĩnh quan sát và phân tích, giữ vững lập trường của chúng ta, kiên trì thực hiện thay đổi, che giấu khả năng và chờ đúng thời điểm, ẩn mình, không bao giờ đòi hỏi vị thế lãnh đạo, khiêm tốn thực hiện mục tiêu.' Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính sau: 1. Người Trung Quốc nhập cư thách thức thế giới 2. Con đường tơ lụa mới 3. Mỏ của Trung Quốc ở miền Tây hoang dã 4. Cuộc tấn công 'vàng đen' của Trung Quốc 5. Nền tảng của thế giới Trung Quốc 6. Những nạn nhân mới của ' công xưởng thế giới ' 7. Pháp lạ Trung Quốc chống lại hành tinh 8. Hòa bình kiểu Tàu.